Rapportutvalg

Som tidligere nevnt, er dere selv med og definerer egne rapporter etter behov.

Det enkleste er tradisjonell økonomirapportering. Resultat og balanse, gjerne med spesifisering på avdelingsnivå.
Disse kan gjøres noe mer spennende med grafer, i tillegg til at en kan rapportere på perioder og sammenligne med tidligere perioder og år.

Videre kan en gjøre mye spennende innenfor salg. Ikke bare å rapportere tall, men "drille seg ned" i detaljene og analysere hvorfor tallene er som de er.

Neste steg er gjerne lager. Ofte bindes store verdier opp i lager. Hvordan er utviklingen på lagerverdien over tid?
Hvilken omløpshastighet er det på lageret? Hvilke varer "støver ned"?

Leverandørrapportering på finansnivå er et greit sted å starte. Har en større ambisjoner kan en gjøre analyser på innkjøpsordrer.

Nederst på siden er det lagt ved noen eksempler på rapporter som er levert.

Tradisjonell økonomirapport  Resultatrapport graf
  

Salgsrapportering

 • Hvordan går salget?
 • Hvor svikter salget ?
  • På hvilke kunder?
  • På hvilke varegrupper / varer?
  • For hvilke avdelinger?
  • For hvilke selgere?
  
Salgsrapport graf  Ordrelinjer graf

Kundefokus:

 • Hvem er selskapet sine største kunder?
 • Hvem er avdelingen sine største kunder?
 • Hvilke kunder står for f. eks 80% av omsetningen? Pr avdeling? 
Kundefokus analyse


Selgerfokus:

 • Hvem er selgeren sine største kunder? Hvem står for 80% av omsetningen?
 • Hvilke varegrupper/varer lykkes selgeren med?
 • Følg utviklingen over tid 
Omsetning selger  Utvikling flere selgere


Varefokus:

 • Hvilke kunder er størst innenfor hver varegruppe?
 • Hvem av selgerne er størst innenfor hver varegruppe?
 • Prioriteres produkter forskjellig med hensyn til geografi?
Omsetning varegrupper


Lagerfokus:

 • Hvilke varer finnes på lager?
 • Hvilken verdi representerer hver varegruppe?
 • Hvordan er utviklingen over tid?
Lager - graf  Lagerverdi - detaljer


Ad Hoc rapporteringsbehov

For å legge tilrette for gode rapporter, er det særdeles viktig å ha god kvalitet på registrerte data.

Har dere kontroll på at kunder er registrert riktig med navn, adresse osv.
Det samme gjelder leverandører.

Hvor komfortabel er dere med varedatabasen? Er riktige priser registrert? 

Hvis dere gir rabatt til kundene, kan det lønne seg å bygge opp en struktur på dette, ofte kalt rabattmatrise.

Eksempel rabattmatrise

Små excel ark med spørringer mot databasen viser seg ofte å være nyttige verktøy. 
Disse rapportene trenger ikke å se så fine ut, her er det snakk om å få oversikt og kontroll. 


Undersider (1): Vedlegg